Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

CARP SHOW 2012 v Bratislave

Výstava Carp show

3.3.2012 sa zúčastnili naši zástupcovia na Carp show v Bratislave. Praktický organizačný štáb bol odsúhlasený výborom MsO, aby zabezpečil účasť družstiev, ale hlavne sponzorov na pretek Zemplínsky kapor 2012.

Naši zástupcovia nesklamali a po úmornej ceste vlakom sa na výstavisku pustili do práce podľa vopred rozdelených úloh.

Už prvé oznamy v rozhlase o uvedení DVD zo Zemplínskeho kapra 2011 nám dodali sily a uistili v správnosť rozhodnutia ísť na túto výstavu.

Pohovory s každým sponzorom a ponukou na sponzoring sektorov dostali na starosť pp. Šaffa a Angi. Úspechom jednania bolo, že sektory sú obsadené firmami ktoré zabezpečujú ceny na vysokej úrovni.

Zabezpečené sú cenovo aj prvé tri miesta.

Ostatní členovia, ktorí zabezpečovali rozmiestnenie reklám po výstavisku, takisto zvládli im pridelené úlohy o čom svedčí pochvalné uznanie zástupcu časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo.

Túto úlohu zvládli na výbornú pp. Kačmarský, Balint T., Kičinka, Kalkahuz. Za propagáciu nášho preteku Zemplínsky kapor sme sa osobne poďakovali hlavnému organizátorovi výstavy p. Ivanovi Fabiánovi.