Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

BRIGÁDY – ďalšie rozvrhy brigád !!!

Z dôvodu pandémie COVID 19 :
Výborová schôdza prebiehala elektronický na základe pripravených bodov štatutármi MsO . Každý člen výboru sa mohol vyjadriť k jednotlivým bodom zápisu, pripadne doplniť počas horeuvedeného dňa . O závažných bodoch sa hlasovalo, prijalo Uznesenie.

1, Brigádnická činnosť
Vyhodnotenie doterajších brigád OO a MsO
Postup pri brigáde „ Príď o deň skôr“ – rozdelenie úloh
na brigáde Zempl. Šírava.
Návrh brigád , ktoré budú prebiehať na Zemplínskej šírave
predniesol hospodár Zemplínskej šíravy p. Milan Tegi, zaroveň bol určený počet brigádnikov na useky a zodpovedná osoba. Zaujemcov o učasť na brigáde v časti šíravy , ktorá bude dňa 30.5.2020 v čase od 8:00h žiadame , aby sa nahlásili u zodpovedných členov výboru, Kontr. Komisie.
Prijaté uznesenie – zastupovanie člena SRZ inou osobou na brigádach nie je možné !!!
Brigáda „ Priď o deň skôr
Požadované počty brigádnikov v sobotu 30.5.2020 a zodpovedné osoby , u ktorých je potrebné sa nahlasiť ohľadom účasti :
Zemplínska šírava – 1, Prímestská oblasť zodp. osoba p. Tibor Balint
č.t. 0905420371 – zraz Kapor – 5 osôb
2, Vpust ľavá strana zodp. osoba p.
Rasťo Janoušek
č.t. 0915901760 zraz vjazd na poľnú cestu
ľavá strana vpustu – 5 osôb
3, Hôrka (Lúč) – zodp. osoba p. Štefan Macko
č.t. 0905718013
zraz Rybárska chatka – počet osôb 5
4, Paľkov zodp. osoba p. Kačmarský Rasťo č.t.
0905380320,
p. Angi Peter č.t. 0904857711.
Zraz pri Rýb. Chatke Paľkov
počet osôb 10
5, Zalužice – zodp. osoba p. Milan Tegi č.t.
0902368360
zraz pri bráne smer od kostola k vode
počet osôb 10
6, Lúčky – zodp. osoba p. Stanislav Mesaroš
č.t. 0907919665
zraz pri zátoke č.1 ( chatka p. Očenaša)
počet osôb 10
Pozdišovce – 13.6.2020 bude brigáda , kosenie hrádze ,
hlásiť sa u p. T. Balinta