Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Brigády členov MsO Michalovce od 19.4. 2021.

Oznamujeme členom MsO SRZ Michalovce , že od 19.4.2021 je možné odpracovať si brigádu na revíroch našej MsO , ktorá bude uznaná na základe týchto podmienok :
1, Brigády sa môžu realizovať iba v sobotu a nedeľu
2, Pred odpracovaním brigády je vaša povinnosť oznámiť konanie brigády dopredu
zodpovednému členovi výboru OO, MsO telefonický !
Zodpovedný za brigády :
Vedúci brig. činnosti MsO Michalovce Stanislav Mesaroš č.t. 0907919665
OO Budkovce – Miloš Varga č.t. 0904396953
OO Sobrance – Marián Horňák č.t. 0905986554
OO Strážske – Marián Stričko č.t. 0917148916
VN Pozdišovce – Peter Geroč č.t. 0910171189
Výbor MsO Michalovce – Rastislav Kačmarský č.t. 0905380320
Tibor Balint č.t. 0905420371
Pred začatím brigády
– informovať a zaslať info o lokalite ,kde sa mala brigáda vykonávať + termín brigády,
Spôsob práce a mena členov SRZ s telef. kontaktami. Až po odsúhlasení člena výboru môžete začať s prácami na požadovanom mieste !
Po ukončení brigády
– Vašou povinnosťou je
– odfotiť a poslať fotku po ukončení brigády s vyzbieraným odpadom na člena výboru alebo mail vladimir.saffa.mi@gmail.com
– na fotke musia byť vyfotení iba max 6 nahlásení členovia , ktorí sa brigády zúčastnili, napríklad s vyzbieranými vrecami, upraveným lovným miestom, ohniskami atď.
– vaša povinnosť je odpad vyseparovať a odviesť z revíru.
Brigády sa môžu zúčastniť najviac 6 členovia s tým že budú rozdelení po 2 vo vzdialenosti 20 m. Povinné použitie ochranných rukavíc.
V prípade , že nebudú dodržané tieto pokyny výboru MsO a OO , brigáda nebude uznaná a fin. prostriedky nebudú vyplatené .
Nakoľko nie je možné previesť školenie z bezpečnosti práce každému brigádnikovi , brigády robíte na vlastnú zodpovednosť !!!
Tento spôsob konania brigád platí do odvolania.
UPOZORNENIE – členovia ktorí sa zúčastnia druhej brigády , náhradu za odpracovanie nedostavajú !
Vybor MsO a OO .