Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Brigadovať sme začali na VN Pozdišovce

Prvá brigáda bola v Pozdišovciach
Dnes 17.3.2012 podľa plánu brigád na rok 2012 bola prvá brigáda na VN Pozdišovce. Členovia našej MsO už na Mestskej konferencii vo februári boli upozornení, že sa musia vopred nahlásiť na brigádu . Počet 25 brigádnikov nakoniec bol prekročený a spolu s členmi výboru a Rybárskej stráže nás bolo 48. Členovia výboru si podelili brigádnikov
podľa druhu naradia a schopnosti . Zdatnejší s mot. pílami pripravovali lovné miesta a miesta na altánky , ostatný zbierali odpad po našich členoch. Neuveriteľných 98 vriec odpadu hovorí za všetko. Tak to sme nečakali, toľko sa nazberá jedine na Zemplínskej šírave. Hospodár p. Kačmarský s členom výboru p. Balintom sa mali čo obracať, aby vrecia na vozíku odviezli na zberný dvor do Michaloviec. Výsledok brigády vyznel na jedničku a VN Pozdišovce nabrala skutočne tvar novej nádrže. Po brigáde 24.3. , keď sa postavia prístrešky to bude pýcha našej organizácie.