Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Brigáda OO Strážske na Laborci č.2 .

Dnes pripravovali pretekársku trať v Strážskom. 23 členov , spolu s členmi výboru si dnes dali za úlohu, pripraviť trať v Krivošťanoch na májový pretek Mareka Ohradzanskéko. Takže dnes sa upratovalo, zberal sa odpad a kosili sa miesta stanovíšť. Môžeme zahlásiť na MsO Michalovce , trať je pripravená !

Výbor OO Strážske.