Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

AKTÍV RYBÁRSKEJ STRÁŽE – 2014

AKTÍV
Už tradične pred sezónou na pozvanie výboru MsO SRZ Michalovce sa stretávajú členovia Rybárskej stráže v Rybárskom dome, aby sa podelili o skúsenosti z výkonu rybárskej stráže na im pridelených vodných nádržiach a riekach. Z pozvaných 33 členov sa pre pracovne zaneprázdnenie ospravedlnili 3, jeden člen sa aktívu nezúčastnil.
Úvodom predseda MsO privítal zúčastnených a zároveň poďakoval za odvedenú prácu v roku 2013. Pripomenul výročie založenia rybárstva na Zemplíne a pozval na slávnostné zhromaždenie všetkých členov Rybárskej stráže. Oboznámil s výsledkami volieb v Obvodných organizáciách a so zvoleným výborom MsO Michalovce pre roky 2014 – 2017.
Veliteľ Rybárskej stráže p. Hujdič dopodrobna rozobral prácu a počet kontrol každého člena v roku 2014. Upozornil na dodržiavanie rybárskeho poriadku, poriadku na stanovišti.
Hospodár MsO oboznámil s jarným zarybnením revírov a žiadal o prísnu kontrolu na začiatku lovu. Upozornil na nedostatky pri vypisovaní záznamu o dochádzke.
V diskusii p. Demčak upozornil na používanie zavažacej loďky. P. Marcín usmernil členov na dosiahnutie poriadku , ako príklad uviedol Vyšnú Rybnicu. Nesúhlasí s evidovanými kontrolami. P. Ondejka upozornil na potrebu WC na Bani. p. Puskajler poukázal na poriadok na VN Budkovce II a potrebu urobenia prístupovej cesty k rybníku po úprave cesty. Zakúpenie potrubia na výstavbu mostíka , odsúhlasené predsedníctvom na aktíve.
p. Seňko upozornil na výkup pozemkov okolo VN Pozdišovce. JUDr. Sabadoš preverí tuto pripomienku. p. Kondík navrhol prerevírovanie potokov Sobranecká a Úhu.
Na záver Veliteľ Rybárskej stráže odovzdal každému členovi vystroj pre rok 2014