Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

85. výročie založenia Slovenského rybárskeho zväzu

 Dňa 27.11.2011 sa v Žiline zišli zástupcovia organizácii MO a MsO SRZ, čestní hostia, zástupcovia prezidentskej kancelárie, zástupca ministra životného prostredia a zástupcovia organizácii z Francúzka, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Českej republiky, aby si pripomenuli 85. Výročie založenia rybárstva na Slovensku. Dlhú cestu od roku 1926 až po dnešok pripomenul hosťom tajomník SRZ p. Ing. Baláž. Po tomto prejave nasledovali prejavy hostí a odovzdávanie pamätných plakiet prezidentke SRZ p. Ing. Janoušovej a Ing. Balážovi. S krátkym prejavom vystúpil aj prvý žijúci tajomník SRZ p.  Budáj.
Našu organizáciu na tomto podujatí zastupovali, predseda MsO p. Šaffa a tajomník MsO MUDr. Rudáš.
Na záver podujatia vystúpil Štátny komorný orchester Žilina so svojimi hosťami.
Zúčastnení odchádzali s krásnymi zážitkami a väčšina pamätníkov so slzami v očiach.
Naši zástupcovia tajomníkovi SRZ p. Ing. Balážovi osobne poďakovali za pozvánku zaslanú našej MsO.