Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

8.3.2015 Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

Sen Michalovských rybárov sa splnil
Nedeľa 8.3.2015 – Zlatý Bažant.
V novom prostredí a plný očakávania vchádzali do vyzdobenej miestnosti Reštaurácie Zlatý Bažant členovia Mestskej organizácie SRZ Michalovce a zástupcovia Obvodných organizácii zvolených na členských schôdzach. Prekvapenie ich čakalo ,keď za predsedníckym stolom uvideli novozvoleného tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu zo Žiliny Ing. Ľuboša Javora, vedľa neho zástupcu primátora Mesta Michalovce MUDr. Benjamina Bančeja a vpredu člena RADY Žilina z MO Trebišov p. Tomka Františka , zástupcov susedných organizácii z MsO Humenné, MO Vranov n/Topľou, MO Veľké Kapušany, MO Čiernej n/Tisou a MO Sečovce. Tak takéto obsadenie sa podarilo zabezpečiť na Mestskú konferenciu výboru MsO SRZ Michalovce. Kvalitne pripravené správy jednotlivých členov výboru, kontrolnej komisie a pána tajomníka ukázali , že ľudia so záujmom môžu sledovať dianie a priebeh konferencie bez problémov. Vyhodnotenie a odovzdanie diplomov pri dosiahnutom výročí, za zásluhy o rozvoj rybárstva , čestné odznaky III a II stupňa boli odovzdané samotným tajomníkom p.Ing. Javorom. Na pamiatku sa každý sfotil do kroniky organizácie. Tohto roku Mestská organizácia po prvýkrát udelila trom členom preukaz s diplomom Čestný člen MsO SRZ Michalovce. Držiteľmi tohto najvyššieho vyznamenania v našej organizácii sa stali : Mgr. František Oravec, Ján Vaľo (Budkovce) a Ján Saxun. Títo členovia už sú oslobodený od zakúpenia členskej známky a povolenia na rybolov na vody MsO SRZ Michalovce. V diskusii členovia výboru dali do uznesenia niektoré závažné pripomienky ,ako povinná výbava člena MsO Michalovce – rozšírenie o ulov kovu sieťku a zároveň zákaz prechovávania živých úlovkov v jednej sieťke dvom a viacerým rybárom .
– povinnosť preukázania v roku 2016 na Mestskej konferencii a Obvodných členských schôdzach členským preukazom so zakúpenou platnou členskou známkou na ten , ktorý rok. V prípade nepreukázania rybár sa schôdze nemôže zúčastniť, nakoľko nemôže hlasovať, voliť.
– neskoré odovzdanie povolenia na rybolov po termíne 15.1. , nevypísanie a nespočítanie úlovkov peňažný trest 10€.
– Bol schválený nový Organizačný poriadok MsO SRZ Michalovce s platnosťou od 15.3.2015
– Na návrh p. Jožia bola schválená trojčlenná komisia , ktorá bude pri každom zarybnení a preberaní rýb na zarybnenie . V tejto komisii sú pp. Jožio, Luterán, Oroz.
Na záver predseda MsO SRZ Michalovce poprial a poďakoval všetkým členom, ktorí prišli v počte 154, za disciplinovanosť a hladký priebeh Mestskej konferencie. Poďakoval p. tajomníkovi Ing. Javorovi , že si našiel čas aj pre rybárov Zemplína a poďakoval všetkým zástupcom susedných organizácii , zaželal ešte lepšiu spoluprácu v tomto roku a ďalších rokoch do volieb.