Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

75. výročie založenia Mso SRZ Michalovce

Dnes Michalovčania oslavovali !
MsO SRZ Michalovce si dnes na slávnostnom zhromaždení pripomenula založenie rybárstva na Zemplíne. Zmienka o spolku Michalovských rybárov siaha do 25.7.1939 , takže tohto roku uplynulo 75. Rokov. Michalovčania si pozvali týchto hosti: tajomníka RADY Žilina Ing. Bálaža, primátora Mesta Michalovce p. Zahorčaka, podpredsedu VUC p. Ďurovčika, starostku obce Klokočov p.Hudáčkovu, predsedov MsO a MO Vranov n/T p. Kráveca a MSO Humenné p. Almašiho.
Zhromaždenie začalo hymnou michalovských rybárov, zahrala nám ju skupina ART z Humenného.
S programom nás oboznámil MUDr. Rudáš, ktorý nás sprevádzal celým programom.
Ako prvý sa ujal slávnostného príhovoru predseda MsO SRZ Michalovce p. Šaffa. Podrobne oboznámil s históriou vzniku rybárstva a našej organizácie. Vymenoval starších zakladajúcich členov až po dnešnú dobu. Poďakoval všetkým členom našej organizácie za to , že Michalovská organizácia je v dnešnej dobe váženou a poprednou organizáciou na Slovensku.
Primátor Mesta Michalovce p. Zahorčák poďakoval našej organizácii za príkladnú prácu s mládežou a za to mieni našu organizáciu odmeniť.
p. Ďurovčík zaujal stanovisko VUC k Zemplínskej šírave a pozval zástupcov MsO na pôdu VUC dňa 6.8. , keď sa touto problematikou bude zaoberať odbor životného prostredia.
Tajomník RADY vyzdvihol prácu výboru a úroveň ich práce. Spokojnosť vyjadril poďakovaním za prácu hlavne s mládežou a usporadovaním pretekov na veľmi vysokej úrovni. Prisľúbil znovu zarybnenie a značkovanie kapra.
Spoluprácu s obcou Klokočov ocenila starostka obce p. Hudačková.
Krátka prestávka a začala najhlavnejšia časť zhromaždenia „ Ocenenie za zásluhy o rozvoj rybárstva“.
Ocenení odchádzali z parketu šťastní , ale hlavne prekvapenie priniesol p. tajomník RADY v podobe Medaily za zásluhy pre pp. Šeketu a Balického. Najvyššie vyznamenanie, ktoré získali naši členovia.
Kultúrny program a slávnostný obed ukončil dnešné zhromaždenie Michalovských rybárov.