Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

7.5.2017 IV. ročník Guľašmajstra na Vinnom

Nedeľa na Vinnom patrila aj Guľašmajstrom
Už po štvrtýkrát na Vinianskom jazere sa v sobotu 7.5.2017 predviedli majstri vo varení guľášu. Pod dozorom rozhodcov z MsO Michalovce nastúpilo na svoje miesta 8 družstiev. Oficiálny začiatok 10:00 dodržali všetci a tak sa všetci pustili do špeciality svojich družstiev. Okolo jedenástej ich prišla povzbudiť aj tradičná hudba Dudášovcov. Varilo sa im veselo. So spevom, smiechom a dobrou náladou im to šlo jedná radosť. Veď už názvy tímov ako Zotavovňa, Kelňa zneli úsmevne. Štvorčlenná porota znalcov guľášu, kde hlavným bol profesionálny kuchár M. Rožko kontrolovala postupy od začiatku a bez upozornenia zapisovali si svoje poznatky, ktoré im mali pomôcť v konečnom vyhotovení. Okolo 15:00 sa nestranní tajomník s predsedom MsO vybrali k súťažiacim, bez rozhodcov, aby si vybrali čísla misiek . Pod týmito číslami potom boli ich guľáše ukryté, no pre rozhodcov utajené. A tak začalo vyhodnocovanie rozhodcami . Tohtoročného Guľašmajstra sa zúčastnili družstva Domov dôchodcov Vinné, DETTO MIMI Tím, Dom dôchodcov Michalovce, IBEVEČKARI, KELŇA, Kontuľovci, Lovasovi, Zotavovňa .Trvalo pomaly 30 minút kým dospeli k záverečným vyhodnoteniam. Všetky družstva na zaver dostali na pamiatku trička podujatia a ďakovné listy.
Vyhodnocovali sa iba prvé tri najlepšie uvarené a chuťové vyhodnotené guľáše, no mena víťazov sa rozhodcovia a súťažiaci dozvedeli až z úst predsedu MsO.
Výsledky IV. Ročníka Guľašmajstra na Vinianskom jazere :
1, Tím KELŇA
2, Tím LOVASOVI
3, Tím ZOTAVOVŇA
Organizátor podujatia týmto ďakuje OU Vinné a všetkým tímom za účasť a pozýva ich o rok na V. ročník .