Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

30.10.2016 Stretnutie Ryb.stráže v Budkovciach

Preteky Rybárskej stráže , zároveň Memoriál J.Nadzama
V nedeľu 30.10.2016 sa v Budkovciach na rybníku stretli členovia Rybárskej stráže MsO SRZ Michalovce, aby súťažili v love rýb ľubovoľným spôsobom jednou udicou. Pretek bol zároveň IV. Ročníkom Memoriálu Jozefa Nadzama .Na pretek prišla iba polovica členov Rybárskej stráže , aj napriek zaslaným pozvánkam. Aj tu mame čo naprávať. Súťažilo 14 členov a pretek bol hlavne o tom , kto chytí kapra, ten je na stupni víťazov. Zo štrnásť súťažiacich mali úlovky iba šiesti.
Najlepšie sa darilo nováčikovi medzi Rybárskou strážou Jozefovi Tomčímu , ktorý obsadil 1.miesto.
Poradie: 1, Jozef Tomči
2, Marcel Rožko
3, Ján Sisák
4, Miloš Varga
5, Vlado Šaffa
6, Martin Buksár
Veľké poďakovanie patri členom výboru OO Budkovce a to pp. Semanovi, Kanalošovi, Kucovi , Vargovi , ktorí sa počas preteku venovali po trati súťažiacim a zároveň uvarili perfektný guľáš.
Aj napriek slabším úlovkom deň sa nám vydaril. Veď výmena skúsenosti a posedenie medzi dobrými ľuďmi, to je to čo sme od preteku očakávali. J. Nadzam môže byť na nás hrdý .
Ďakujeme !