Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

29.6.2013 – Kosilo sa v Pozdišovciach

29.6. sa kosilo v Pozdišovciach
Už tradične koniec júna patril v brigádnickej činnosti VN Pozdišovce. Od Mestskej konferencie kedy bol zverejnený plán brigád boli členovia pozývaní na tuto brigádu. Prišlo 22 ľudí. Nezáujem o skultúrnenie prostredia na našich vodách pretrváva a bude musieť tento problém riešiť radikálne nový výbor. Mladí chlapci z Pozdišoviec sa aj tu činili a odviedli kus práce. Organizátori pp. Tadián a Balint pracovali s kosačkami , ako za mladá. Pochvala patrí všetkým zúčastneným. Mrzí pravé neúčasť členov z okolitých obci, ako Krásnovce, Trhovište, Bánovce, Ložín.