Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

28.2.2016 Členská schôdza OO Sobrance

Dnes 28.2.2016 v priestoroch Gymnázia Sobrance sa uskutočnila členská schôdza Obvodnej organizácie Sobrance. Schôdze sa zúčastnilo 33 členov. Členovia medzi sebou privítali aj vzácneho hosťa , dlhoročného člena SRZ p. Ing. Pavla DŽURINU, ktorí z rúk predsedu MsO Michalovce p. Šaffu a predsedu OO Sobrance Mgr. Oravca prevzal diplom s odznakom Čestný odznak III. Stupňa. Ďalší vyznamenaní Čestnými odznakmi si prevezmú tieto ohodnotenia na Mestskej konferencii v Michalovciach dňa 13.3.2016.