Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

28.1.2017 Stretnutie štatutárov v Košiciach

Stretnutie štatutárov Košického krája
Na sobotu 28.1.2017 zvolal viceprezident za Košický kraj MVDr. Štefan Bilík stretnutie zástupcov a zároveň štatutárov z každej ZO organizácie SRZ do sídla MsO Košice . Za každú organizáciu sa zúčastnili dvaja zástupcovia. Našu MsO zastupovali pp. Šaffa a p. Kačmarský. Za RADU Žilina sa zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor a ichtyológ Ing. Stanislav Geci. Po krátkom úvode nášho viceprezidenta sa ujal slova tajomník SRZ a postupne oboznamoval zúčastnených zástupcov s ekonomikou a plusovým hospodárskym výsledkom za rok 2016. Zaoberal sa zarybnením, fondami z Euro a ich použitím, členskými schôdzami, stanovami, návrhom zákona . Odpovedal na otázky organizácii a usmernil ich v niektorých prípadoch. Zo stretnutia vznikli aj uznesenia, ktoré budú riešené na RADE.