Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

27.7.2019 80 výročie založenia-oslávy Bažant

25.júl 1939
Je dňom kedy bola zatiaľ prvá a zároveň najstaršia písomná zmienka v denníku Slovenska sloboda , kde sa spomína schôdza spolku pod názvom – Ochranný rybársky spolok Michalovce. Tohto dátumu sa pridržala aj Mestská organizácia Michalovce ako dňa založenia. Od tohto dátumu a s pomocou starých členov sme mohli pred piatimi rokmi oslavovať 75 vyročie. Rok 2019 je rokom 80 výročia založenia Mestskej organizácie , preto dnešný deň bol slávnostný a pozvaní hostia s členmi MsO zasadli 27.7.2019 v Reštaurácii Zlatý Bažant k pripraveným a vyzdobeným stolom. Z pozvaných hosti nesklamali zástupcovia okolitých organizácii , ktorí prišli bez výnimky. Nezúčastnili sa zástupcovia z RADY z dôvodu personálnych zmien. Za Mesto Michalovce prišiel zástupca primátora Ing. Sokologorský. Pri vchode čakalo účastníkov prekvapenie v podobe novej brožúry a darčekov s pamätnou fľašou vínka. Oslava bola pripravená na úrovni, takže po úvode tajomníka MsO mohol sa slova ujať predseda MsO. V obsiahlejšej správe mohol prítomných oboznámiť s históriou vzniku, doterajšími predsedami a prácou výborov. Zástupca Mesta poďakoval za pozvanie a poprial všetkým členom veľa úspechov do ďalších rokov činnosti. Za RADU vystúpil predseda MO Trebišov a ako člen RADY oboznámil so zlým stavom a pomermi v RADE, poďakoval Mestskej organizácii Michalovce za pozvanie a vyzdvihol prácu a činnosť výboru. Zástupcovia jednotlivých organizácii odovzdali našej MsO rôzne pamätné plakety. MsO Michalovce ako poďakovanie za spoluprácu odovzdala z rúk predsedu a tajomníka ZO tiež plakety na pamiatku. Na záver boli vyhodnotení a vyznamenaní členovia 4 Diplomom II stupňa, 6 Diplomom I stupňa, 1 člen sa stal Čestným členom MsO a 1 člen obdŕžal z RADY Medailu za zásluhy. Celý program schôdze spestrovala hudba Lucia Bend, ktorá zahrala hymnu Michalovských rybárov.