Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

27.4.2014 Brigáda v Zalužiciach

Brigádovalo sa aj v Zalužiciach
Je nedeľa 27.4.2014. Dnes môžeme povedať , šírava je pripravená na sezónu. 37 členov nelenilo a prišlo , napriek tomu, že je nedeľa na brigádu do Zalužíc. Dnes sme upratali výpustný kanál a Zalužice od Mlyna po poslednú zátoku , kde sú tímy na Zemplínskeho kapra. Sme radi , že naši členovia chodia radi na tento druh brigád, keď vidia , že šírava to potrebuje. Dnes sa vyzbieralo 86 vriec odpadu a naplavením neskutočné množstvo. Naplaveniny sa ukladali na hromady a v letných mesiacoch poslúžia rybárom a turistom pri grilovačkách. S odvozom vriec nám pomôže Povodie Laborca.
Výbor touto cestou ďakuje za účasť na poslednej brigáde I. polroku a pozývame všetkých na májové preteky, ktoré začnú na Bani už 1. Mája.