Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

27.2.2016 Členská schôdza OO Budkovce

Členská schôdza OO Budkovce
V sobotu 27. februára 2016 sa V Budkovciach konala výročná členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ Budkovce. Na tejto schôdzi sa zúčastnilo spolu 35 členov OO SRZ Budkovce a jeden hosť. Na schôdzi sa bilancoval predošlý rok, kde predseda Andrej Seman predniesol správu o činnosti OO za rok 2015. Ďalej bol predložený plán práce pre rok 2016. Členovia boli informovaní o termínoch brigád a športových podujatí. Na členskej schôdzi sa zúčastnili aj členovia výboru MsO SRZ Michalovce a to tajomník MsO p. Peter Angi, hospodár MsO p. Rastislav Kačmarský, zástupca hospodára MsO p. Tibor Bálint a podpredseda MsO SRZ MIchalovce Ján Sisák. Títo informovali členskú základňu o dianí a novinkách v celej Mestskej organizácii. V diskusii sa prebrali rôzne témy a problematiky. Výbor OO SRZ Budkovce dostal za úlohu prepracovať preteky O pohár starostu obce a tento rozdeliť v jeden deň na dva revíry deti – dospelí. Rozoberala sa problematika úhynu rýb na rieke Laborec pod ČOV Michalovce. Členovia Ján Vaľo, Ján Žaludek, Michal Litt, Juraj Ďurik, Miroslav Kurták, Lukáš Polák boli ocenení pochvalným uznaním. Záverom p. Seman poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastňujú na brigádnickej činnosti a pomáhajú zveľaďovať OO SRZ Budkovce.