Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

27.10.2016 Zarybnenie zubáčom Z2-4 a K70

Zarybňovali sme naše vody lovným zubáčom a kaprom K70.
Dnes po dvoch rokoch čakania a vybavovania sa nám konečne podarilo splniť úlohu z Mestskej konferencie. Už o 6:00 sme vo dvojici p.Kačmarský a p. Šaffa vyštartovali na rybníky v Hrhove, aby sme zabezpečili lovného zubáča do našich vôd a vystihli pri výlove aj kapra K70. Aj keď sme na výlove strávili skoro celý deň, cesta bola úspešná. Vo večerných hodinách sme priviezli sľúbené ryby na naše rybníky . Zarybňovalo sa zubáčom lovným v množstve 700kg. Do VN Pozdišovce sme dali 300kg, VN Materiálová jama 100kg a do VN Vyšná Rybnica 300kg.
Nakoľko zubáč je lovný tak je ZÁKAZ LOVU A PRIVLASTNENIA SI ZUBÁČA od 28.10.2016 do 26.11.2016 na horeuvedených nadržiach . Lov zubáča je povolený 27.11.2016.
Úspešne sme zabezpečili aj 300 kg kapra K70 a viac. Tento kapor bol vpustený do VN Pozdišovce. Aj tu odporúčame rybárom tieto ryby po ulovení opatrne vypustiť späť a tým umožniť aj ďalším členom našej MsO urobiť si rekord a peknú fotografiu.
Výbor MsO Michalovce