Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

27.1.2019 Aktív RS a OO

Aktív Rybárskej stráže a poučenie zo zákona a vyhlášky.
Prijatie nového zákona 216/18 a vyhlášky 381/18 a ich nadobudnutie platnosti bolo zámerom výboru MsO Michalovce na zvolanie členov RS a výborov Obv. organizácii.
Napriek tomu , že dňom poučenia bola nedeľa, prišlo 41 ľudí. V úvode všetci obdŕžali vytlačené brožúry zákona s vyhláškou, vytlačené varianty privlastnenia si úlovkov podľa § 14 z RADY a variantu prezentovanú v Rybičkách. Na úvod všetkých menovaných privítal predseda organizácie . Oboznámil stručne ohľadom zákona a vyhlášky a hlavne nezrovnalostiach s privlastňovaním si úlovkov. Slovo udelil tajomníkovi MsO , ktorý bod po bode, všetky varianty rozobral a vysvetlil zúčastneným. Poučenie trvalo 4 hodiny . Na zaver v diskusii mal každý možnosť predniesť svoje názory a nejasnosti . V diskusii vystúpili pp. Geroč,Balint T, Seman,Ivanko,Kanaloš,Čukát,Mošpan, Pjura ,Angi, Šaffa. Na otázky im bolo odpovedané hneď na zasadnutí.