Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

26.6.2021 Feeder pretek Vyšná Rybnica

Na dlho očakávaný pretek vo Vyšnej Rybnici prišlo 25 súťažiacich z prihlásených 34. No aj ty boli sklamaní pri pohľade na vodnú hladinu. Nočné búrky zdvihli vodnú hladinu a priniesli spustu naplavenín v podobe dreva , plastov. Príprava trate organizátormi OO Sobrance , tak vyznela ako zbytočná celotýždenná práca. No aj tak sa losovalo a súťažiaci zaujali svoje miesta. Úlovky vôbec nepribúdali a celodenný lov skončil losovaním výhier. Víťaz p. Hlavatý mal váhu úlovku 50g. To tu ešte nebolo.
Konečné výsledky :
1, Ján Hlavatý
2, Ľubomír Dzuro
3, Ján Tačár
4, Róbert Michalko
5, Miroslav Kurták
Veľké poďakovanie patri organizátorom preteku ,výboru OO Sobrance, za prípravu a starostlivosť o súťažiacich .