Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

26.4.2014 Brigádovalo sa na Prímestskej oblasti

Zemplínska šírava Prímestská oblasť – Sobota 26.4.2014
Dnes od ranných hodín sa brigádovalo na Prímestskej oblasti . Podľa plánu brigád MsO SRZ Michalovce boli členovia pozvaní splniť si každoročnú brigádnickú povinnosť. No stáva sa už tradíciou , že rybári chodia na šíravu radi a obľúbili si tieto brigády, chodia na ne vo veľkom počte . Nebolo tomu inak ani tohto roku a 55 členov sa o 8:00 hodine hlásilo zástupcom výboru. Predseda MsO rozdelil brigádnikov na skupiny a po obdŕžaní naradia a vriec sa presunuli na svoje úseky. Cieľ bol jasný očistiť pláže od naplavenín, konárov a plastov. Pravú stranu k výpustu si zobral na starosť podpredseda s 20 chlapmi a urobili krásne stanovišťa na rybolov ,zároveň prečistili cestu k výpustu. Na pomoc nám Obecný úrad Vinné poskytol traktor s vlečkou a tak sa mohlo smeti hneď odvážať. Nazberalo sa 64 vriec odpadu a 3 vlečky naplavenín. Na brigáde nechýbal už tradičný guľáš, ktorý každému padol veľmi vhod. Poďakovanie od predsedu patrí všetkým členom, ktorí namiesto záhradok prišli skrášliť brehy Zemplínskej šíravy. Zároveň všetci boli pozvaní na poslednú aprílovú brigádu v nedeľu do Zalužíc.