Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

26.3.2019 Jarné zarybnenie kaprom K3

26.3.2019 utorok bol dňom zarybnenia kaprom K3 v našej organizácii. Od skorého rana členovia zarybňovacej komisie, kontrolnej komisie a hlavný hospodár sa zúčastnili pri výlove rýb a vážení priamo na mieste výlovu na rybníku v Jovse. Postupne po nakládke rozvážali kaprov do našich vodných nádrži a zarybňovali podľa plánu zarybnenia na rok 2019. Takže kapry boli nasadené do VN takto : Kolibabovce 200kg, Choňkovce 100kg, Vyšná Rybnica 1000kg, Vinianske jazero 500kg, Pozdišovce 1000kg, Laborec č.2 300kg, Budkovce 700kg, Materiálová jama Mi 700kg.
Zarybnenia sa zúčastnili B.Stretavský, I.Kažimír, D.Treľo, R.Janoušek, M.Buksár, M.Vaľo, Stričko,Kačmarský.
Pozor ! Na každej VN je označený zákaz lovu .