Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

26.2.2023 Členská schôdza OO Sobrance

Nedeľa 26.2.2023 bola slávnostná pre členov OO Sobrance. Dnes výbor OO Sobrance zvolal
členskú schôdzu do už osvedčených priestorov gymnázia , aby vyhodnotil podľa schváleného programu prácu v Obvodnej organizácii. Správa predsedu OO p. Rožka obsahovala dopodrobna celý predchádzajúci rok . Bola to brigádnická činnosť, športová činnosť a hlavne zarybnenie revírov. Sprava Mestskej organizácie predloženej zástupcami Michaloviec oboznámila prítomných s dianím v celkovej činnosti výboru a práci v Rade Žilina. Hlavný hospodár predložil podrobné úlovky v Obvodnej organizácii a predpokladaný plán zarybnenia na rok 2023. Vyznamenania a diskusia boli zaver členskej schôdze. 35 prítomných členov odchádzalo z tejto schôdze spokojných. Na zaver predseda MsO Michalovce pozval členov na Mestskú konferenciu , ktorá sa uskutoční 2.4.2023 v priestore Reštaurácie Bažant o 8h.