Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

26.2.2017 Členská schôdza OO Sobrance

OO Sobrance bilancovala
Nedeľa 26.2.2017 bola dňom, keď výbor OO Sobrance naplánoval členskú schôdzu pre svojich členov. Už tradične sa členovia schádzali do jedálne Gymnázia Sobrance , aby si vypočuli správy OO , Mestskej organizácie za rok 2016 a plány na rok 2017. Dnes prišlo na členskú schôdzu 31 členov. Je to stále malo .Prišli väčšinou starší členovia. V diskusii sa rozprávalo hlavne o brigádach. Neuspokojivý stav a nezáujem pretrváva aj v OO Sobrance, čo smeruje k zvýšeniu brigádneho a zabezpečeniu služieb a osôb pre práce na rybníkoch. Vyznamenania boli udelené a odovzdané na členskej schôdzi aj tým , ktorí sa nebudú môcť zúčastniť Mestskej konferencie v Michalovciach . Takže ocenenie Čestný člen Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie získal dlhoročný funkcionár Ing. Mikuláš Repka. Za Mestskú organizáciu mu toto ocenenie odovzdali pp. Šaffa a Oravec.