Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

25.3.2023 Školenie Rýb. stráže

Školenie Rybárskej stráže .
Je sobota 25.3.2023 deň ,keď sa stretli členovia Rybárskej stráže MsO Michalovce a MO Trebišov , aby absolvovali školenie po stránke ústnej a písomnej. Do nového Rybárskeho domu sa ich dnes zišlo 38. Školiacim bol Ing. Ondrej Gavenda veliteľ Rybárskej stráže SRZ v Žiline. Perfektne pripravené školenie zo zákona 216 a vyhlášky počúvali členovia pozorne nakoľko vedeli , že samotný záver so skúškami budú náročné. Počas teórie sa členovia vypytovali na rozné úskalia práce Rybárskej stráže a osobné skúsenosti vyplývajúce s ich práce. Velitelia Rýb. stráže s organizácii Michalovce a Trebišov oboznámili členov s prácou ich členov a zároveň vyzdvihli najaktívnejších jednotlivcov organizácii . Po krátkej prestávke sa všetci venovali skúškam z dnešného školenia. Diskusia už bola len doplnkom, nakoľko všetky otázky zodpovedali členovia výboru MsO Michalovce , ale hlavne školiaci Ing. Gavenda.
Dnešné školenie Rybárskej stráže splnilo cieľ preškolenia a tak záverečné poďakovanie predsedu MsO Michalovce ukončilo hodnotný program.