Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

25.3.2018 Aktív Rybárskej stráže

Dnes v nedeľu 25.3.2018 sa v priestoroch Rybárskeho domu stretli členovia Rybárskej stráže na pravidelnom aktíve. Na aktíve sa zúčastnilo 20 aktívnych členov a 4 noví záujemci o Rybársku stráž. Školenie prebiehalo podľa vopred pripravených bodov a s nimi oboznamovali členov pp. Šaffa, Angi, Pjura, Kačmarský a Balint. V úvode predseda MsO p. Šaffa poďakoval všetkým členom za doterajšiu prácu a hlavne vyzdvihol prácu tých starších , ktorí sa rozhodli ukončiť činnosť RS na vlastnú žiadosť. Jednalo sa o pp. Horňák J. , Gajdoš A. , Cibík P. , Puskajler L. , Ondo A. . Tajomník MsO dopodrobna a menovite poukázal na nedostatky v činnosti RS, vypisovanie previnení a zameranie pri kontrole. Vedúci Disciplinárnej komisie poukázal na nedostatky zistené pri priestupkoch , poukázal na správne vypisovanie previnení a usmernil jednanie členov pri kontrole. Členovia RS MsO budú kontrolovať na všetkých revíroch bez toho , aby im bol pridelený revír. Počet kontrol je 4 minimálne v mesiaci. Na záver predseda MsO vyzval členov , aby sa zúčastňovali brigád, pretekov a skratka všetkých akcii usporiadaných MsO .