Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

24-25.11.2018 XII.Snem SRZ v Žiline

Dňa 24 a 25 novembra 2018 sa uskutočnil XII. SNEM SRZ v Žiline . Snemu sa zúčastnilo 240 delegátov zo ZO SRZ . Ako hostia snemu boli predstavitelia Ministerstva Životného prostredia z Bratislavy a to štátny tajomník Ing. Kurila N. , poslanec Nar.Rady p. Kôrka J. , odbor rybárstva zastupoval Ing. Novák a Ing. Dobiáš T. , Z médií za časopis Poľovníctvo a Rybárstvo p. Benčic T. V úvode boli odovzdané vysoké vyznamenania medaily a čestné odznaky dlhoročným pracovníkom Slov. rybárskeho zväzu zamestnancom RADY. Na tomto sneme sa zúčastnili naši zástupcovia zvolený na Mestskej konferencii, predseda Šaffa Vladimír a tajomník Angi Peter. Po zvolení pracovného predsedníctva sa pristúpilo k zvoleniu jednotlivých komisii. Mi sme obsadili miesto vo volebnej komisii a to našim tajomníkom p. Angim. Po prvýkrát sa hlasovalo novým elektronickým systémom . Schválili sa – Rokovací poriadok, a Volebný poriadok. A pristúpilo sa k schváleniu nových Stanov SRZ , ktoré predložila RADA , vypracované skupinou právnickej agentúry. Boli schválene nové a moderné stanovy SRZ . Zároveň sa uskutočnili voľby nových členov rady a kontrolnej komisie SRZ pre štvorročné obdobie a voľba tajomníka a prezidenta SRZ na ďalšie 4 roky . Za košický kraj boli zvolený za členov rady p.Bilik , p.Šaffa , p.Tomko , p.Cuker . Viceprezidentom za Košický kraj sa stal p. Bilik Štefan .
Novo zvolenými štatutármi SRZ sú p. Ing. Ĺuboš Javor na poste tajomníka
a p. Seemann Emanuel na poste prezidenta.
Všetkým naši zástupcovia v mene organizácie MsO Michalovce pogratulovali a prisľúbili spoluprácu.