Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

24.2.2019 Členská schôdza OO Strážske

Nedeľa 24.2.2019 bola dňom keď členovia OO Strážske sa zišli v zasadačke Mestského úradu , aby si vypočuli správy výboru Obvodnej organizácie v Strážskom. Podrobné správy z činnosti výboru prednesené predsedom OO zaujali prítomných členov. Zišlo sa ich 25. Za Mestskú organizácie predniesli za činnosť výboru zástupcovia predsedníctva. V diskusii s novým zákonom a vyhláškou oboznámil prítomných tajomník MsO. V závere boli ocenený 11 členovia OO.