Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

24.2.2018 Členská schôdza OO Strážske

V sobotu 24.2.2018 podvečer sa stretli členovia OO Strážske v zasadačke Mestského úradu na Členskej schôdzi. Na pozvánku zareagovalo 24 členov s pravom voľby. Výborne pripravená schôdza predsedom OO p. Sisakom pokračovala plynule , bez problémov. Zástupcovia Mestskej organizácie pp. Šaffa, Kačmarský mohli skonštatovať iba plusy na tejto Členskej schôdzi a zároveň odovzdať vyznamenania 8 členom OO Strážske. Členovia si zvolili 5 členný výbor jednohlasne a ten potvrdil do funkcie predsedu znovu p. Jana Sisáka. Zvolili si zástupcov na Mestskú konferenciu . V diskusii sa zaoberali neporiadkom na Laborci, zamedzovanie prístupu k vode rybárom a prenájmu pozemkov na rybníkoch. V závere odhlasovali jednotlivé body uznesenia z Členskej schôdze.