Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

23.2.2020 Členská schôdza OO Sobrance

Nedeľa 23.2.2020 bola dňom stretnutia členov OO Sobrance , aby vyhodnotili rok 2019 po stránke úlovkov, zarybnenia , brigád. Očakávali sme väčšiu účasť , nakoľko pri vode ma každý toľko dobrých nápadov, tam by každý riadil, upratoval. Prišlo 43 členov , medzi nimi aj vzácna návšteva , náš člen primátor Mesta Sobrance Ing. Džurina . No dnes prišli znovu iba ti , ktorých netreba veľmi oslovovať do práce. Po obsiahlych správach OO a MsO Michalovce a odovzdaní vyznamenaní prišla na rad diskusia. Takže konečne došlo k dohode ohľadom výstavby altánku na VN Vyšná Rybnica, brigád a kosenia na VN Kolibabovce. Dnešná členská schôdza splnila očakávania všetkých zúčastnených.