Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

22.6.2013 Brigadovali sme v Kolibabovciach

Prípravy na brigádu v Kolibabovciach sme začali už vo februári na Mestskej konferencii 2013, keď výbor oboznámil členskú základňu s brigádnickými plánmi pre nový rok 2013. Brigádu na VN Kolibabovce sme naplánovali na dva dni 22.-23.6. tj. sobota a nedeľa. Oboznámili sme rybárov o tom, že VN Klibabovce zostala zo strany Povodia nevyčistená a je potrebné urobiť brigádnickou činnosťou nápravu a tak zachrániť jednu z najkrajších plôch pre potreby rybárstva MsO SRZ Michalovce a OO Sobrance.

Blížiacim sa termínom brigády sa členovia neustále vypytovali po stránke mailov, alebo telefonicky, čo si majú doniesť, kadiaľ sa tam ide a podobne. Výbor MsO a OO Sobrance zabezpečil zverejnenie na web stránke MsO podrobné oboznámenie a smerové informácie pre tých, ktorí nepoznajú tento revír.

No bohužiaľ ráno o 8:00 hodine sme mohli konštatovať, že pravda o nezáujme členov o skultúrnenie našich rybníkov sa potvrdzuje na každej brigáde. Brigády sa zúčastnili znovu tí istý a to členovia výborov MsO Michalovce a OO Sobrance.

Už od šiestej ráno pracovali títo už postarší členovia v bojových podmienkach ako „Burlaky„ pri vyťahovaní náletových vrbín pomocou lán a skúseného traktoristu. Mládež pravdaže si počká na vyčistenie a potom využije VN na kvalitný rybolov a zo skúsenosti vieme čo nám tam po rybačke zanechajú.

Urobil sa veľký kus práce. Všetci zúčastnení odchádzali hlavne unavení a spokojní z vykonanou prácou, ktorú po sebe zanechali. VN Kolibabovce je znovu revír, ktorý môžeme zarybňovať a využívať ako lovný. Veľká vďaka patrí obsluhe traktora, ktorý odviedol neskutočný ba priam nadľudský výkon. Týmto členom ďakujeme. Pravdaže poďakovanie patrí členom OO Sobrance, ktorí sa snažili zo všetkých síl nahradiť neprítomnosť mladých a členom MsO Michalovce, ktorý usmerňovali a fyzický sa zapojili do brigády.

Plán ďalšej brigády na tejto VN Kolibabovce je naplánovaný na august 2013, no iba v tom prípade, že bude záujem členov.