Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2022

Pp1   6 000 ks    €
K3 13 100 kg    €
Pd2   1000 kg    €
Kapor K2     450 kg    €
Šťuka 1     500 kg    €
Mrena   5 000 ks    €
Ost 2      500 kg    €
Nos1   5 000 ks    €
        
Rupin   550 kg   1 100,00 €
Krmivo         500,00 €
Spolu:  54 798  €

 

Vyšná Rybnica K3 1000 kg

Pozdišovce K3 1000 kg

Vinné jazero

K3   500 kg

Budkovce 1, 2 K3   600 kg

Baňa K3   600 kg

Kolibabovce K3   300 kg
Blatce-Lapoš
Laborec
Okna č.1 Pp1 3000 ks
Čierna voda K2   100 kg
Duša K2     50 kg
Sobranecký potok 1,2 K2   200 kg
Orechovský potok Pp1  500 ks
Prítoky VN Z.šíravy Pp1 2500 ks

Spolu

 

 

K3                    4 000 kg
Pp1                   6000 ks
Rupín                550 kg 
Krmivo              500€

                   ————-
                        15.878 €

 

 

Laborec č.2

K3    150 kg
Mr1 5000 ks
Pds1 ks 10000
Nos1 ks 5000
Pd2  100kg

Vyšná Rybnica

K3    2000 kg 
Pd2    250 kg
Š 2     80kg

Ost 2  100 kg

Vinianske jazero K3    2000 kg
Š2      50 kg
Pd2    100 kg
Ost     100kg
Pozdišovce K3    2000 kg
Pd2    250 kg
Lieň2  100 kg
Š 2     50 kg
Ost     100kg
Baňa K3    1500 kg
Pd2    100 kg zima
Š2        50 kg 
Budkovce1,2 K3    1500 kg
Ost2  100 kg
Š1        40 kg
Pd2     100kg
Blatce-Lapoš K3      100 kg 
Š1        20 kg
Ost      50kg
Kolibabovce K3      350 kg 
Š1        30 kg
Ost      50kg
Pd2     100kg
Spolu

K3      9 100 kg
Ost2     500 kg
Pd2     1000 kg
Š 1,2     500 kg 
Pds1  10 000ks
Mrs 1   5000 ks

No 1   5000 ks
————–
       38 920 €