Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2016

Pp1 6000ks 726 €
K3 16 600kg 35 607 €
Pd2 500kg 1 675 €
Kapor K2 1 100kg 2 640 €
Kapor K4 600 kg 2 400 €
Pleskáč vysoký nad 5 cm 5 000ks 140 €
Zubáč 2 800 kg 10 000 €
Spolu:53 188  €

 

Vyšná Rybnica K3 1000kg
Pozdišovce K3 1000kg
Vinné jazero

K3 1000kg

K2 300 kg

Budkovce 1, 2 K3 700kg
Baňa K3 700kg
Kolibabovce K3 200 kg
Sobranecký potok 1,2 K2 200kg
Okna č.1 K2 150kg
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 50kg
Laborec č.2 K2 300 kg
Spolu K3 4 600kg
K2 1 100kg

LETNÉ ZARYBNENIE 2016

VN POZDIŠOVCE          K3       500 kg
VN VYŠNÁ RYBNICA      K3       500 kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3       500 kg
VN BUDKOVCE             K3       500 kg
VN KOLIBABOVCE        K3       100 kg
——————————————-
Spolu :                               2 100 kg

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 1000 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 PL   2500 ks
Laborec č.2 K3  300 kg
PL – 2 500 ks
Vyšná Rybnica K3  2000 kg
K4  300 kg
Pd 2 – 165 kg
Zu 2 – 200 kg
Vinianske jazero K3  2000 kg
Pd2 170 kg
Zu2 – 200 kg
Pozdišovce K3  2000 kg
K4  300 kg
Pd2  165 kg
Zu 2 – 200 kg
Baňa K3  1 500 kg
Zu 2– 100 kg
Budkovce K3  1 500 kg
Zu 2 – 100 kg
Blatce-Lapoš K3  100 kg
Kolibabovce K3  500 kg
Spolu K3 – 9 900 kg
K4 – 600 kg
PL1 – 5 000 ks
Pd2 – 500 kg
Pp1 – 6 000 ks
Zu 2 – 800 kg