Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2015

Pp1 6000ks 780€
K3 13 500kg 32 884€
Pd2 500kg 1 750€
Kapor K2 550kg 1452€
Kapor K1 200kg 900€
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10 000ks 300€
Karas 2-3ročný 1000kg 600€
Amur 2-3 kg
Kapor K4 600 kg 2 700€
Štuka 1 200 kg 1 500€
   
Spolu:42 866  €

 

Vyšná Rybnica K3 1000kg
K4 200kg
Pozdišovce K3 1000kg
K4 200kg
Vinné jazero K3 1000kg
Budkovce 1, 2 K3 700kg
K4 100kg
Baňa K3 700kg
K4 100kg
Kolibabovce K2 150kg
K1 200kg
Sobranecký potok 1,2 K2 100kg
Okna č.1 K2 150kg
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 50kg
Spolu K3 4400kg
K2 550kg
K1 200kg
K4 600kg

 

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 1000 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 PL   2500 ks
Laborec č.2 K3  300 kg
Podustva 1 – 10 000 ks
Vyšná Rybnica K3  2000 kg
Pd 2 – 170 kg
Š 1 –  50 kg
Vinianske jazero K3  2000 kg
Pd2 170 kg
Š 1 – 50 kg
Pozdišovce K3  2000 kg
Pd2  165 kg
Š 1 – 50 kg
Baňa K3  1 300 kg
Š 1– 25 kg
Karas – 250 kg
Budkovce K3  1 400 kg
Š 1 – 25 kg
Karas – 500 kg
Blatce-Lapoš K3  100 kg
Karas – 250 kg
Spolu K3 – 9 100 kg
Podustva 1 – 10 000 ks
PL1 – 5 000 ks
Pd2 – 500 kg
Pp1 – 6 000 ks
Karas 1-3 – 1 000 kg
Štuka 1 – 200 kg