Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2014

Pp1 6.000 ks 780 €
K3 13.500 kg 32.700 €
Pd2 500 kg 1.750 €
Podustva 1 3.000 ks 360 €
Nosáľ nad 6cm 2.000 ks 960€
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10.000 ks 300€
Karas 1-3 1.000 kg 600€
Amur 2-3 50 kg 150 €
Tolstolobik 2-3 100 kg 96 €
Štuka 1 200 kg 1.500 €
K4 – v prípade ponuky 300 kg 1.152€
Spolu: 40.348 €

 

Vyšná Rybnica K3 500 kg
A3 50 kg
K4 150 kg
Pozdišovce K3 500 kg
K4 150kg
Tol. 50 kg
Vinné jazero K3 500 kg
Tol. 50 kg
Budkovce 1, 2 K3 500 kg
Baňa K3 500 kg
Spolu K3- 2500 kg
A3 – 50 kg
Tol. – 100 kg
K4 – 300 kg

 

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 500 ks
Olšinský potok Pp1 500 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 Podustva 1 – 1000 ks
Nosaľ 1 – 1000 ks
Laborec č.2 K3 300 kg
Podustva 1 2000 ks
Nosáľ 1 – 1000 ks
Vyšná Rybnica K3 2500 kg
Pd 2 150 kg
PL 1-1500 ks
Š 1 – 50 kg
Vinianske jazero K3 2.500 kg
Pd2 150 kg
PL 1 – 2500 ks
Š 1 – 50 kg
Pozdišovce K3 2500 kg
Pd2 150 kg
PL 1– 2500 ks
Š 1 – 50 kg
Baňa K3 1500 kg
Š 1– 25 kg
PL 1- 1500 ks
Kar. – 250 kg
Budkovce K3 1500 kg
Š 1 – 25 kg
Kar.—500 kg
PL 1 –1500 ks
Blatce-Lapoš K3 100 kg
Kar.—250 kg
Spolu K3 – 11.000 kg
Podustva 1 – 3.000 ks
Pp1 – 6.000 ks
Pd2 – 500 kg
Nosáľ 1 – 2.000 ks
Pleskáč vys. 1 – 10.000 ks
Karas 1-3 – 1.000 kg
Štuka 1 – 200 kg