Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

20.3.2019 Školenie deti na I.ZŠ

20.3.2019 Školenie deti na školách z rybárstva.
Dnešné školenie deti z rybárstva sme začali na I. ZŠ pod Hrádkom. Škola zabezpečila školákov II. ročníkov, takže dnes bolo na školení 62 deti. Mnohí z nich sa s udicov a naradím stretli po prvýkrát , no niektorí poznali akciu na Bani , pretek o pohár primátora Mesta Michaloviec. Školiaci z Rybárskeho zväzu pp. Sisák, Kačmarský a Kalkahuz si deti rozdelili do skupín a tak sa deti dozvedeli veľa z rybárstva, poľovníctva , ale aj veľa o prírode, jej ochrane a správaní sa v prírode. Upútali ich aj letáky, ktoré vydala tohto roku RADA a školiacim ich odovzdal predseda MsO. Prvé školenie a účasť na I.ZŠ bola veľmi prospešná. Mestská organizácia Michalovce ďakuje vedeniu školy za poskytnutie priestorov na tuto akciu a účasť učiteľského zboru na tejto akcii. Veríme , že si tuto akciu ešte u nich zopakujeme.