Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

20.2.2022 Členská schôdza OO Sobrance

Je nedeľa 20.2.2022. Tuto nedeľu si vybrali Sobrančania na deň keď urobia Členskú schôdzu s právom voľby nového výboru pre roky 2022 až 2025. Na vopred vyvesené oznamy a pozvania zareagovalo 30 členov. Schôdza začala presne o 8h s hlasovaním o uskutočnení schôdze. Hlasovalo sa aklamáciou, čiže zdvihnutím ruky. Priebeh členskej schôdze viedol starý predseda p. Rožko. Určenie skrutátorov, prečítanie a oboznámenie so správami OO, MsO, správou hospodára , mohlo prísť aj k novým voľbám. Najdôležitejšia časť voľby boli zverené J. Kanálošovi . Voľby mali hladký priebeh, nakoľko sa volil 5 členný výbor a prihlášky si podali 6 záujemcovia o prácu vo výbore OO. 5 členov mali zhodný počet hlasov , takže boli zvolený do výboru. Tito piati členovia si zvolili za predsedu pre obdobie 2022-2025 pána Marcela Rožka, tajomníkom sa stal p. Martin Buksár, brigády má na starosti p. Marián Horňák, Rýb. stráž p. Ján Hirák, Športová činnosť p. Peter Mochňak.
Výborne zvládnutá chôdza , veľká vďaka patri OO Sobrance a gratulácia na záver od výboru MsO Michalovce.