Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2.8.2020 Mestská konferencia Michalovce

Po zmiernení a povolení uskutočniť v reštauráciách podujatia výbor MsO Michalovce vybral nedeľu 2.8.2020 za deň Mestskej konferencie. Bažant je už odskúšane reštauračné zariadenie kde naše konferencie prebiehajú s počtom najväčšej účasti členov okolo 200 ľudí. Aj dnes sme predpokladali účasť okolo 150 členov. Skutočnosť nás prekvapila keď Mandátová komisia nám prečítala svoju správu a účasť 71 ľudí , bola pre nás sklamaním. Úvodné odsúhlasenie tajomníkom a odhlasovanie uskutočnenia schôdze bolo podľa stanov a volebného poriadku SRZ. Po zvolení komisii mohol predseda MsO p. Šaffa oboznámiť prítomných s prácou výboru v roku 2019. Aj ďalšie správy pripomínali nám rok 2019 a niektoré časti už boli buď splnené , alebo sa nemohli splniť. Aj rozpočet pre rok 2020 bol stavaný na podmienky začiatku roka, no po odsúhlasení členmi, veríme , že koncoročné výsledky budú priaznivejšie , ako sú v pláne. Naj úlovky boli predsedom skonštatované a menovaný členovia oboznámený s výsledkami. Bolo paradoxom , keď udelenie Čestného člena MsO Michalovce dvaja naši členovia pp. Kačmarský Milan a Janko Čigáš sa nedožili odovzdania a prevzatia vyznamenaní. Najkrajšie medaily boli udelené športovému družstvu za rok 2019, keď sa im podarilo konečne postúpiť do II. Ligy LRU plávaná. Diskusia sa zaoberala predneseným zápisom z jednania SRZ s SVP a Developerom v Košiciach ohľadom umiestnenia za kazových značiek na Zemplínskej šírave a najnovšou situáciou okolo lovu rýb v stredisku Paľkov. Zástupcovia SRZ na tomto jednaní vôbec nevyvrátili obvinenia SVP , že MsO Michalovce im sťažuje spoluprácu s developerom . Nezaujali žiadne stanovisko, aspoň zo zápisu nám zaslaného na poslednú chvíľu tak to vyzerá. Mestská konferencia prijala uznesenie , poverila pravné odd. JUDr.Sabadoša jeho spracovaním a to zasiela na RADU a viceprezidentom RADY , aby k nášmu uzneseniu tajomník a RADA zaujala razantný postoj a pokračovala v jednaniach s novým vedením SVP. Zaver predniesol predseda návrhovej komisie a dal odhlasovať jednotlivé body . Na záverečnom hlasovaní sa zúčastnilo 52 prítomných členov. Poďakovaním predsedu za účasť a prianím krásnych úlovkov, veľa zdravia rodinám a všetkým prítomným mohli zúčastnený zasadnúť k obedu.