Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2.4.2023 Mestská konferencia

Nedeľa 2.4.2023 sviatočný deň členov MsO SRZ Michalovce. Dnes sa uskutočnila v Reštaurácii Bažant Michalovce Mestská konferencia. Dopredu zverejnená akcia na web stránke, Facebooku, vývesných skrinkách pritiahla iba tých skalných, ktorý prejavili záujem a chceli počuť ako novozvolený výbor hospodáril, zarybňoval ich revíry. Prišlo 109 členov. Ti videli , že výbor pripravil Mestskú konferenciu profesionálne a dal si záležať na každom odsúhlasenom bode programu. Návrhová komisia pracovala počas celej konferencie a pripravovala uznesenie. Dnes boli ocenení ti , ktorí sa v priebehu roka dožili významného jubilea , ale aj dvaja členovia boli vyznamenaní druhou naj medailou za zásluhy . Tieto vyznamenania získali JUDr. Marián Tomko a Ladislav Puskajler. Čestným členom našej MsO Michalovce sa stal Július Tóth. Predseda MsO vyhodnotil aj súťaž o najväčší úlovok v roku 2022 a losovaním získal Maťo Sapara 2 ocenenia. Výbor prostredníctvom predsedu MsO pogratuloval oceneným. Záverečné hlasovanie jednohlasne odsúhlasilo predaj garáže na Leningradskej . Poďakovanie na záver predsedu MsO patrilo všetkým členom a ich rodinám.
Výbor Mestskej organizácie Michalovce ďakujeme všetkým prítomným členom za účasť.