Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

19.3.2017 Aktív rybárskej stráže

Dnes v nedeľu 19.3.2017 Rybársky dom obsadili členovia rybárskej stráže. Každoročne v mesiaci marec sa stretávajú, aby si vymenili skúsenosti s ich prácou z minulého roka a vyhodnotili ich činnosť.
Vyhodnotenie práce jednotlivých členov previedol veliteľ Rybárskej stráže p. Hujdič podrobne. V jeho správe sa našiel každý jeden člen. Upozorňoval hlavne na neporiadky , ktoré sú najnovšou módou rybárov. Striktne trval na okamžitom riešení Rybárskou strážou. Predseda organizácie poďakoval všetkým členom za ich prácu a vyzdvihol výrazné zlepšenie ich práce . Požiadal členov RS o spoluprácu pri prvomájových pretekoch, brigádach a Zemplínskom kaprovi. Tajomník organizácie oboznámil členov s novinkami v práci a výkone činnosti. Menovaný obdŕžali pokyny pre kontrolu a boli upozornení na zmeny , ktoré nám zaslala RADA. V diskusii členovia upozorňovali na rozpory s platným zákonom, evidenciu disciplinárnych rozhodnutí. Dnešného aktívu sa zúčastnilo 23 členov Rybárskej stráže.