Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

19.2.2022 Členská schôdza OO Budkovce

 

Sobota 19.2.2022 bola dňom , keď si výbor OO Budkovce určil za deň členskej schôdze. Pri dodržaní všetkých bodov podľa volebného poriadku aj za prísnych pandemických opatrení prišlo do Kultúrneho domu na Obecnom úrade 46 členov. Právo hlasovania mali 44 . Členskú schôdzu viedol doterajší predseda Ing. Ivanko A. .Po odhlasovaní spôsobu hlasovania, určení komisii, prečítaní sprav OO a MsO, správy hospodára MsO ,mohlo sa prikročiť k voľbám. Predseda odovzdal prihlášky volebnej komisii a ta si začala plniť svoje úlohy. Voľby boli odhlasované tajné. Prihlášky si podalo 8 členov . Po prvom kole boli zvolení 4 členovia a tak druhé kolo bolo medzi 3 členmi. Z týchto postúpil a stal sa členom výboru p. Tkáč Peter. Nový 5 členný výbor si rozdelil funkcie takto :
predseda Ing. Ivanko Andrej, tajomník, hospodár Miloš Varga, vel.RS A. Mošpan, športová činnosť D. Lorinc, Brigádnický ref. P.Tkáč. Zúčastnení si zároveň zvolili aj členov , ktorí sa zúčastnia MsK v Mi. V diskusii vystúpili 4 členovia, riešili sa bežné problémy organizácie. Členská schôdza odsúhlasila Návrh na uznesenie z členskej schôdze konanej 19.2.2022 .