Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

18.9.2020 Jesenné zarybneniekaprom K3

Dnes prebehlo jesenné zarybnenie kaprom K3 a K4. Zarybnili sa VN Vinianske jazero – 1500kg, VN Pozdišovce 2600kg a K4 100kg, VN Materiálová jama 2100kg, VN Kolibabovce 600kg. Zajtra sa zarybňuje VN Vyšná Rybnica a VN Budkovce I a II. Zarybnenia sa zúčastnili vedúci KK , člen zarybňovacej komisie p. Stretavský, hl. hospodár.