Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

18.3.2017 Školenie mladých rybárov v Rybárskom dome

Dnes v sobotu sme naplánovali školenie mladých rybárov našej organizácie. Pozvánky sme rozposlali 50 mladým rybárom z Michaloviec a širokého okolia. Prišlo ich 15. Prítomní na školení mohli byť aj rodičia deti. Školenia z výboru MsO sa zúčastnili predseda organizácie p. Šaffa, hospodár organizácie p. Kačmarský a zástupca hospodára p. Balint. Video obrázky, zákon o rybárstve, boli náplňou dnešného dopoludnia. Deti boli aktívne hlavne pri rozpoznávaní druhov rýb. V diskusii sa pýtali hlavne na prvomájový pretek, tábor mladých rybárov a zakúpenie povoleniek na rybolov. Predseda organizácie ich poprosil o dodržiavanie čistoty pri love rýb a na upozorňovanie dospelých na poriadok. Zároveň sme sa informovali o záujemcov v prípade krúžku mladých rybárov . Na záver po obdŕžaných sladkostiach boli deti pozvané 9. apríla na Baňu, kde budú mať praktické školenie.