Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

17.6.2017 XI.ročník – Šíravský pleskáč

Šíravsky pleskáč – sviatok funkcionárov.
Sobota 17.6.2017 bola dňom funkcionárov Košického a Prešovského krája. Na XI.ročník presláveného Šíravského pleskáča v sobotu na stredisko Paľkov dorazilo desať družstiev. Ospravedlnili sa iba Humenčania z dôvodu smutnej udalosti, úmrtia čestného člena Slovenského rybárskeho zväzu p. Jozefa Kislíka. Dlhoročný člen opustil rybársky svet, ktorému obetoval každú voľnú chvíľu vo veku 75 rokov. Aj úvod uvítania predsedu MsO Michalovce p. V.Šaffu patril tejto udalosti a minutou ticha si všetci prítomní uctili pamiatku Jozefa ,ktorý veríme , že bol s nami , ale už v inej organizácie.
XI. Ročníka po prvýkrát sa zúčastnil tohto podujatia aj tajomník SRZ RADY p. Ing. Javor Ľuboš. Pribudlo aj družstvo RADY reprezentované pp. Ing.Javorom, hospodárom Z. šíravy M. Tegim a členom RADY V. Šaffom.
Organizátori sa aj v sobotu postarali o družstva hneď po výdatných raňajkách, skvelou obsluhou členov Rybárskej stráže MsO Michalovce. Občerstvenie, desiata chlapom u vody padlo veľmi vhod. Ryby išli každému družstvu na vopred losovaných miestach. Nakoľko sa jednalo o revír chyť a pusť ryby sa merali na dĺžku a hneď púšťali späť do vody.
Naviac prekvapilo družstvo RADY Žilina, keď lovili krásne pleskáče, kapry a podaril sa im aj 70cm Amur. Ďalším prekvapením boli Sečovčania, ktorí obsadili 2 miesto.
Po ukončení čakala družstva hostina na ktorú Michalovčania sa pripravili dokonale. Pre družstva pripravili vynikajúcu fazuľovicu, mäsa na rôzne spôsoby a vypekané ryby.
Zaver a poďakovanie prišlo z úst pána tajomníka Javora organizátorom , ako vďaka za prípravu tohto podujatia a zároveň povzbudenie do ďalších ročníkov. Pamiatkou na tento XI.ročník je nové tričko šíravského pleskáča, ktoré obdŕžali všetci účastníci na pamiatku.