Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

17.6.2016 VN Pozdišovce – kosenie

Plánovaná brigáda , kosenie hrádze na VN Pozdišovce tohto roku pripadla na sobotu 17.6.2016. Brigáda bola zverejnená dvakrát na stránke srzmichalovce a na facebooku .
No znovu sa potvrdil nezáujem našich členov o účasť na brigádach. Aj napriek tomu, že výbor vyzval členov k úprave cesty a zabezpečil materiál na zavezenie a úpravu cesty na ktorú sme boli upozorňovaní rybármi. Brigády sa zúčastnili 9 členovia MsO a 2 zástupcovia výboru. Cieľ pokosiť hrádzu splnili, no cesta zostala neukončená . Škoda, že naši členovia nepochopili zmysel brigády. Výbor zaujme stanovisko k brigádam v roku 2017.