Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

17.3.2019 Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

Dnešná nedeľa 17.3.2019 zavŕšila členské schôdze , ktoré sa už uskutočnili na obvodoch. Vyvrcholením je každoročne Mestská konferencia. Už tradične sa delegovaní zástupcovia a rybári z Michaloviec stretli v priestoroch Zlatého bažanta. Konferencie sa dnes zúčastnilo 142 členov a 20 hosti. Vzácnu návštevu a to primátora Mesta Michalovce p. V. Zahorčaka privítali, po predstavení predsedom MsO v úvode prítomní dlhotrvajúcim potleskom.
V príhovore pán primátor vyzdvihol spoluprácu s Mestskou organizáciou, prácu s mládežou a medzinárodný pretek Zemplínsky kapor. Pripomenul že si vysoko váži prácu organizácie ale spomenul aj 80 výročie vzniku rybárstva na Zemplíne.
Mestská konferencia prebehla hladko, podľa vopred pripraveného programu. Po odovzdaní vyznamenaní a vylosovaní tomboly nasledovala diskusia. V diskusii tajomník MsO oboznámil prítomných s novým zákonom a vyhláškou, ktoré nadobudli platnosť k 1.1.2019. V závere predseda organizácie poďakoval všetkým prítomným za účasť, poďakoval susedným organizáciám za spoluprácu a poprial všetkým členom krásne úlovky a veľa pekných zážitkov pri vode.