Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

17. – 18.2.2017 Výstava v Prahe Letňany

Dva dni na výstave v Prahe
Zabezpečenie úspešnosti preteku Zemplínsky kapor každoročne kladie nároky na organizátorov preteku. Nakoľko je to pretek na vode RADY a zabezpečenie preteku je čisto z prostriedkov platených družstvami zo štartovného. Organizátori musia už od skončenia súťaže v septembri zabezpečovať sponzorov, ktorí sú ochotní sa na tomto preteku podieľať a svojimi cenami zatraktívniť pretek. Preto aj výber družstiev sa riadi podľa stanoveného programu , napr. Generálny sponzor, sektorový sponzor a vyber cien pre jednotlivé štáty. Rok 2017 by mal obohatiť tuto súťaž vyhlásením najlepšieho družstva zo Slovenska „ Majster Slovenska v love kaprov družstiev“. Už teraz vieme , tohto roku je prihlásených družstiev neskutočne veľa a vyber bude ťažký. Potreba rozhodcov bude takisto väčšia, takže už teraz vás chceme poprosiť , ak niekto ma záujem sa zúčastniť preteku , ako rozhodca – je vítaný.
Tohto roku preto výstava v Prahe mala veľký význam z pohľadu zabezpečenia sponzorov. Pekné ceny sú prisľúbené . Ďalší významný krok organizátora nás čaká na výstave v Trenčíne.