Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

17.11.2018 Naši zástupcovia na školení zo zákona

V sobotu 17.11.2018 sa naši zástupcovia z výboru MsO zúčastnili školenia z nového zákona o rybárstve 216/2018, ktorý nadobúda platnosť dňom 1.1.2019. Tento nový zákon prešiel rôznymi pripomienkovými konaniami a nakoniec bol schválený v parlamente SR a podpísaný prezidentom SR. Je v ňom veľa nových a pre rybárov zaujímavých veci. Preto tieto školenia sú dotované z envirofondu a prednášajú ho ti najkvalifikovanejší zástupcovia a to p. JUDr. Haniker z Generálnej prokuratúry, p. Ing. Dobiaš z Ministerstva živ. prostredia a p. Ing.Rybár z SVP.
Zákon bol zástupcom Košického a Prešovského kraja prednesený dopodrobna a zároveň aj vysvetlené nejasnosti vzniknuté v diskusii. Za našu organizáciu sa zúčastnili pp. Šaffa, Angi, Balint, Kačmarský. Na záver sme skonštatovali, že to bolo školenie na vysokej úrovni a sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť a takto potom vysvetľovať našej členskej základni na rôznych podujatiach .