Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

16.2.2019 Členská schôdza OO Budkovce

Po Sobranciach nasledovala ďalšia schôdza v Budkovciach. Na členskú schôdzu prišlo 31 členov Obv. organizácie . Schôdzu viedol predseda OO Ing. Ivanko a tajomník MsO Mi p. Angi. Bol prednesený návrh na odvolanie člena výboru OO p. Vargu P. za neplnenie si povinnosti . Pri hlasovaní o odvolaní bolo za odvolanie 26 členov a 2 sa zdržali. Do výboru bol kooptovaný náhradník p. Šlinský M. Za zvolenie hlasovalo 28 členov OO. Diskusia bola zameraná hlavne na paragraf 14 a privlastnenie si úlovkov. Podrobne tento paragraf bol objasnený a diskusia trvala 1,5 hodiny. Za zásluhy o rozvoj rybárstva bolo 6 členom odovzdané poďakovanie vo forme diplomu. Dvaja členovia budú odmenený na oslavách 80 výročia založenia organizácie.