Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

15.3. – 16.3.2014 Školenie mladých rybárov

V sobotu a nedeľa bola dňom mladých rybárov. Na základe pozvánok výboru MsO prebehlo školenie zo zákona , vyhlášky a rybárskeho poriadku v Rybárskom dome. Prišlo 30 mladých rybárov. Za výbor privítali deti pp. Šaffa, Kačmarský, Balint, Angi a Seman. Deti boli oboznámené s pravidlami lovu rýb po teoretickej stránke , boli im premietnuté DVD a zároveň urobili krátke testy. Na záver boli pozvaní na praktickú časť , ktorá bude na Bani 13.4.2014.